Visie

De website Gelders Eiland Leeft vindt zijn oorsprong in de Stichting Gezondheidszorg Rijnwaarden (SGR). De Stichting verbindt de hulpverleners in de Eerstelijnsgezondheidszorg van ’t Gelders Eiland.

Aangezien Gezondheid en Welzijn nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden, heeft de Stichting zich steeds meer ontplooid tot een verbindende factor tussen alle organisaties die zich bezighouden met Gezondheid en Welzijn op ’t Gelders Eiland.

Het doel van deze website www.gelderseiland.nl is dan ook om een overzicht te bieden van bekende en minder bekende initiatieven op het gebied van Zorg en Welzijn.

Dankzij deze website kunnen alle bewoners zelf zoeken naar gezondheidszorg, beweeg-, ontspannings- en ontmoetingsmogelijkheden op ’t Gelders Eiland.

Naast bestaande organisaties is het nadrukkelijk de bedoeling, dat ook andere, kleinere, particuliere initiatieven op deze site te vinden zijn. Zo kun je je aanmelden met een wandel- of kaartclub, een koffiemiddag, taallessen aan vluchtelingen enz.

JOUW INITIATIEF OP DE WEBSITE PLAATSEN?

Contactpersoon: ANOUK VISSER: 06-12478196