Zorg – Apotheek Gelders Eiland Leeft

EEN AFSPRAAK MAKEN

Behandeling is volgens afspraak. U kunt met een verwijzing van huisarts, KNO-arts, kinderarts, neuroloog, tandarts of een andere medisch specialist terecht. U kunt ook zonder verwijzing een afspraak maken. De telefoon wordt altijd beantwoord, of door ons of door het antwoordapparaat. Als U deze laatste inspreekt, bellen wij u zo snel mogelijk terug.

VERGOEDING

Logopedie zit in het basispakket van de ziektekostenverzekeraars. Dit betekent, dat logopedie in principe volledig vergoed wordt. Voor verdere informatie kunt u uw polis van de ziektekostenverzekeraar raadplegen.

WAT DOEN WIJ ALS LOGOPEDIST?

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist. De hulp van een logopedist kan bestaan uit het behandelen van de stoornis, maar ook uit het afnemen van een onderzoek, het geven van adviezen en voorlichting, en het begeleiden van de ouders/leerkrachten van het kind of de familie/verzorgers van de patiënt. Logopedische hulp is meestal individueel, soms vindt groepsbehandeling plaats. Logopedie kan deel uitmaken van een multidisciplinaire behandeling.

U KUNT BIJ ONS TERECHT MET KLACHTEN EN/OF AANDOENINGEN OP DE 5 VOLGENDE GEBIEDEN:

ADEM EN STEM:

Heesheid, hyperventilatie, keelklachten bij intensief stemgebruik, lesgeven, toneelspelen en zingen, bedrijfspresentaties, astma, COPD, genderdysfonie, stembandverlamming, stemproblemen bij kanker.

SPRAAK:

Aangezichtsverlamming. afwijkende mondgewoonten, dysarthrie (bijv. bij ALS en Parkinson), nasaliteitsstoornissen ( bijv. bij schisis), slissen, lispelen, vertraagde of afwijkende spraakontwikkeling, verbale apraxie, verbale ontwikkelingsdyspraxie, vloeiendheidsstoornissen (bijv. stotteren).

TAAL:

Afasie, dyslexie, psychomotore retardatie, taal- en spraakstoornissen bij dementie,vertraagde taalontwikkeling.

SLIKKEN:

Eet- en drinkproblemen bij kinderen, slikstoornissen bij volwassenen.

GEHOOR:

Auditieve verwerkingsproblemen, revalidatie na cochlear implant ( CI ), slechthorendheid, doofheid.

Meer informatie over deze aandoeningen kunt u lezen op www.logopedie.nl

Logopediepraktijk Tuininga

HUISARTSENPRAKTIJK LOBEDE

BEZOEKADRES
Gezondheidscentrum Geuzenwaard
Markt 5
6915 AH  Lobith

TELEFOONNUMMER
Telefoonummer: 0316-542345
Spoednummer: 0316-542244
Na kantooruren: 0900-1598
Faxnummer: 0316-541816
Apotheek: 0316-542346

E-MAIL
praktijk@lobede.nl
Voor vragen aan de doktersassistente kunt u mailen naar: doktersassistente@lobede.nl (wij maken geen afspraken via de mail!)

WWW.GELDERSEILANDLEEFT.NL