Zorg – Consultatiebureau

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar:
consultatiebureau Lobith: Markt 5, Lobith

jeugdarts: Marieke van Boven- Bijlsma,
jeugdverpleegkundige Lobith: Monique Krol,

Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar:
werkplek: de basisscholen in Rijnwaarden
jeugdarts: Iris Boerboom
jeugdverpleegkundige: Yvonne Rutgers

De Jeugdgezondheidszorg zet zich in om zo snel mogelijk problemen op te sporen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Dat kan zijn op het gebied van gezondheid of ontwikkeling van het kind. Als er problemen zijn dan begeleidt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) het kind, de ouders en eventueel de leerkracht van school. Als het nodig is, kan een huisbezoek door de verpleegkundige worden gebracht of wordt er doorverwezen naar andere hulpverleningsinstanties.

De JGZ wordt in Gelderland-Midden uitgevoerd door GGD Gelderland-Midden. Kinderen van 0 t/m 4 jaar worden onderzocht op het consultatiebureau. Kinderen tussen 4 en 18 jaar worden op school gezien door medewerkers van de jeugdgezondheidszorg. Dat doet de JGZ bij alle kinderen op vastgestelde momenten.

Samenwerking
De JGZ werkt samen met alle scholen en peuterspeelzalen/ kinderdagverblijven. Dit gebeurt in overleg met ouders of verzorgers en de kinderen zelf. Als het nodig is, werkt de JGZ ook samen met instanties als Jeugdbescherming, sociaal team, maatschappelijk werk, GGZ, fysiotherapeuten, logopedisten, huisartsen en specialisten.
In Nederland is dit wettelijk vastgelegd. JGZ moet zich inzetten voor de bescherming en bevordering van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar.

Logopediepraktijk Tuininga

CONSULTATIEBUREAU

TELEFOONNUMMER
088-3556000

E-MAIL
ggd@vggm.nl

WEBSITE
www.vggm.nl