Zorg – Logopedie

Wordt je kind niet goed begrepen? Kan je moeder steeds slechter onder woorden brengen wat zij bedoelt? Kan je kind woorden niet goed uitspreken en/of kan je kind geen goede zinnen maken? Logopedie verhelpt problemen op het gebied van taal en spraak.

Lust je kindje bijvoorbeeld alleen geprakte bananen? Durft het niet te slikken? Of is het bang voor onbekend voedsel? Zie je op tegen een dinertje met familie of vrienden, omdat je moeite hebt met eten of slikken? Logopedie voorziet je van tips en adviezen om samen weer van het eten te kunnen genieten.

Heesheid, keelpijn, een vermoeide stem….., waar je al veel langer last van hebt. En dat feestje of die verkoudheid, daar kan het niet meer mee te maken hebben. Door Logopedie ga je aan de slag met stem, ademhaling en lichaamshouding, waardoor je niet meer opziet tegen praten op je werk of thuis.

Wat zeg je? Ouderen en kinderen kunnen last hebben van minder goed horen. Hierdoor kan je in een sociaal isolement terecht komen. Andere kinderen kunnen wél goed horen, maar vinden het lastig klanken, woorden en zinnen auditief te verwerken. Bijvoorbeeld als ze leren lezen.


WAT IS LOGOPEDIE

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie.

Wil je meer weten? Kijk op www.logopedie.nl

Logopediepraktijk Tuininga

De praktijk is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Logopedie en
Foniatrie – www.nvlf.nl

BEZOEK/POSTADRES
Gezondheidscentrum Geuzenwaard
Markt 5
6915 AH  Lobith

TELEFOONNUMMER
0316 54 29 10

WEBSITE
www.lobede.nl