Zorg – Sociaal Team

Misschien heeft u één van ons al eens gezien of gesproken of zijn we al eens bij u thuis geweest.

Het Sociaal Team bestaat uit verschillende mensen met allemaal een andere achtergrond en werk ervaring, de contact personen zijn verdeeld over de dorpen.

Wanneer kun je je o.a. melden bij het Sociaal Team: Het Sociaal Team is een centraal punt in de gemeente waar je terecht kunt met zorg- en ondersteuningsvragen. Dit kan van alles zijn.

Bijvoorbeeld vragen over: wonen, dagbesteding, inkomen en schulden, aanpassingen van de woning, vervoer, werk, mantelzorg en vragen over opvoeding.

Een aantal uitgangspunten van het Sociaal Team  zijn:

  • Wat kan iemand zelf? We vragen iemand om eerst te kijken wat echt nodig is. Wat kan iemand zelf regelen? Er wordt dus gekeken wat vrienden, familie e.d. kunnen.
  • De meest kwetsbare inwoners blijven we ondersteunen. Is er vanuit de omgeving geen hulp mogelijk, dan zoeken we naar een oplossing met hulp- en zorgverleners. Dit noemen we ook wel een maatwerkvoorziening.
  • Er is 1 aanspreekpunt, het Sociaal Team. Wij zoeken samen met de inwoners naar een oplossing om de situatie te verbeteren.
  • Het doel is het voorkomen van grote problemen, dus preventie, afname van professionele hulp, en toename van hulp uit iemands eigen omgeving, zoals familie, buren, kennissen, vrijwilligers.
  • Wij werken o.a. samen met bijvoorbeeld Caleidoz, de huisarts, de thuiszorg, wijkverpleegkundigen, PIANgroep, jongerenwerk, scholen enzovoorts.

LOBITH

Nienke Begeman
n.begeman@rijnwaarden.nl
06-54258820
Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag (tot 13.30)

Carla Wanders
c.wanders@rijnwaarden.nl
06-55404990
Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag (tot 13.00), vrijdag (tot 13.30)

Berthilde Meinen
b.meinen@rijnwaarden.nl
06-53312026
Aanwezig: maandag t/m donderdag

PANNERDEN / AERDT

Janna Limbeek
j.limbeek@rijnwaarden.nl
06-21839413
Aanwezig: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag (tot 13.30)

Truus Lubbers
t.lubbers@rijnwaarden.nl
06-55404952
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag (tot 13.30)

TOLKAMER / HERWEN

Jelle Bruinsma
j.bruinsma@rijnwaarden.nl
06-21599901
Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag

Danielle Ivec
d.ivec@rijnwaarden.nl
06-31011486
Aanwezig: maandag, dinsdag ochtend, donderdag

Carola Wallaart
c.wallaart@rijnwaarden.nl
06-55421352
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag (tot 14.00), donderdag (tot 14.30)

Monique Smits
m.smits@rijnwaarden.nl
06-55404985
Aanwezig: maandag (tot 12.30), dinsdag (tot 12.30), woensdag (tot 12.30)

Logopediepraktijk Tuininga

SOCIAAL TEAM RIJNWAARDEN

TELEFOONNUMMER
0316-565600

BACKOFFICE
backofficesociaalteam@rijnwaarden.nl

Jesssica Yavuz
j.yavuz@rijnwaarden.nl
Ine Langenhof
i.langenhof@rijnwaarden.nl

TEAMREGISSEUR
Inge Hekker
i.hekker@rijnwaarden.nl
06-46066657
Aanwezig: hele week

VERBINDINGSOFFICIER RSD
Dunja Hogenkamp
d.hogenkamp@rijnwaarden.nl
06-52327672
Aanwezig: dinsdag