‘Er zijn’

 

Vrijwillige zorg en ondersteuning voor mensen in de laatste levensfase.

Ben jij al bekend met de mogelijkheden van de VPTZ-vrijwilligers? VPTZ staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie tot zes maanden van hun leven bevinden. In deze fase bieden de VPTZ-vrijwilligers ondersteuning.

Er zijn ruim 11.000 goed opgeleide VPTZ-vrijwilligers actief in Nederland, bij circa 200 VPTZ-organisaties. Zij bieden in de thuissituatie overdag, ’s avonds of ’s nachts ondersteuning, zodat de laatste levensfase op een zo menswaardig mogelijke wijze doorleefd kan worden.

Op ‘t Gelders Eiland zijn de vrijwilligers van Stichting VPTZ Midden Gelderland actief. De afdeling Zevenaar – Rijnwaarden – Didam e.o., bestaat uit circa 10 gemotiveerde vrijwilligers, die de mantelzorgers en de client in deze laatste levensfase ondersteunen. Hun inzet is kosteloos. Voor nadere informatie, of een beroep op ondersteuning kunt u bellen met een van de coördinatoren op telefoonnummer: 06-4403 2078 of b.g.g. 06-174 55 664. U kunt ook onze website www.vptzmiddengelderland.nl raadplegen.